This site is a collaboration between two organizations, Agricultural Futures Exchange of Thailand and Thai Tapioca Trade Association. To be a center of information and dissemination of information. Related to the cassava industry.
TAPIOCA ONLINE >> Saturday 1 November 2014  GMT+7
logo-ttta           

Template WordPress

ข่าวเด่น

พาณิชย์มีมติผ่อนผันขนย้ายสินค้าเกษตรข้าม…

พาณิชย์มีมติผ่อนผันขนย้ายสินค้าเกษตรข้ามเขต'ข้าว-มันฯ-ข้าวโพด'

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง...

10 Oct 2014

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ระวังเพลี…

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ระวังเพลี้ยแป้งระบาดช่วงฤดูแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้ที่แล้งทั่ว...

26 Mar 2014

  • Daily Price
  • Price : DIT

TAPIOCA  PRODUCTS  PRICE

Nov. 1, 2014
Domestic Price (Baht/Kg)
 Roots (25%) 2.25 - 2.40
 Chips 6.80 - 7.30
 Native Starch 13.00 - 13.50
F.O.B. Bangkok (USD/MT)
 Chips 230 - 240
 Native Starch 430 - 435
Others (Oct.)
 Ethanol (Ref.) 27.17 Baht/Litre
 Alcohol-China (Oct.) 6,200 - 6,500 Yuan/Ton
 Glucose Syrup (Brix 82-83%) 17.10 - 17.50 Baht/Kg.
 Sorbitol (Brix 70%) 20.73 Baht/Kg.

TAPIOCA PRODUCTS PRICE (Baht/Kg.)

October 30, 2014

Low High
Tapioca Roots (25%)  2.35 2.45

Tapioca Chips

- At the Warehouse District, Ayutthaya

- At the Warehouse District, Chonburi

 

6.80

6.80

 

7.30

7.30

Tapioca Starch 

- At the Warehouse Greater Bangkok

- Super High Grade

 

13.00

21.00

 

13.50

22.00

Source : Department of Internal Trade

Interesting Article

Prev Next

วิกฤติขยะโฟม..ปัญหาที่ต้องแก้ไข

วิกฤติขยะโฟม..ปัญหาที่ต้องแก้ไข

“โฟม” เป็นพลาสติกที่ฟูหรือทำให้ขยายตัวขณะขึ้นรูปโดยใช้ก๊าช และโฟมที่มีการใช้งานแพร่หลายทุกวันนี้ คือ พีเอสโฟม (Polystyrene Fome) จนเป็นภาระในกองขย...

30 Oct 2014

Read more

พระตะบองอะโกรขยายธุรกิจแป้งมันในเขมร

พระตะบองอะโกรขยายธุรกิจแป้งมันในเขมร

เอกชนไทยรุกปักฐานการผลิตในกัมพูชา "พระตะบอง อินดัสทรี" เร่งขยายการผลิตแป้งมัน เตรียมทุ่มอีก 200 ล้านขยายกำลังผลิตเฟส 2 อีกเท่าตัว เป้าใช้สิทธิจีเอ...

14 Oct 2014

Read more

'เครื่องปลูกมันฯ' แทนแรงงานคน นวัตกรรมทางเลือกเพื่…

'เครื่องปลูกมันฯ' แทนแรงงานคน นวัตกรรมทางเลือกเพื่อเกษตรกร

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตมันสำปะหลังเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศไนจีเรียและบราซิล สามารถส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก มีมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท แต่ที...

09 Oct 2014

Read more

“สมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร” เกษตรกรดีเด่น ต้นแบบปลูกมั…

“สมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร” เกษตรกรดีเด่น ต้นแบบปลูกมันน้ำหยด

นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร เป็นเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในระบบน้ำหยด ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห...

15 Sep 2014

Read more

China Tapioca Market

Prev Next
รัฐบาลกลางไฟเขียว ‘3 เมืองท่า’ ของกว่างซี เปิดสิทธินำเข้าธัญพืช (Grain)

รัฐบาลกลางไฟเขียว ‘3 เมืองท่า’…

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : ท่าเรือของเมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง และเมืองอู๋...

22 Oct 2014

Read more
เมืองชินโจว เปิดประตูเศรษฐกิจ ลุยเส้นทางเรือสินค้าใหม่ ‘ไทย’ มีเอี่ยว

เมืองชินโจว เปิดประตูเศรษฐกิจ …

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : บริษัท SITC ยักษ์ใหญ่ด้านงานขนส่งทางทะเลของจีนเตรียมเป...

21 Oct 2014

Read more
กว่างซีเร่งปฏิรูประบบงานศุลกากร ยัน ‘ผู้นำเข้า-ส่งออก’ ได้ประโยชน์

กว่างซีเร่งปฏิรูประบบงานศุลกาก…

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : หน่วยงานภาครัฐในกว่างซีจับมือพัฒนาระบบศุล...

08 Oct 2014

Read more
ท่าเรือเป๋ยไห่ของกว่างซีนำเข้า “มันเส้น” พุ่งสูง ผู้ประกอบการไทยพร้อมแค่ไหน?

ท่าเรือเป๋ยไห่ของกว่างซีนำเข้า…

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : สถานการณ์นำเข้ามันสำปะหลังแห้ง (หรือที่คนไทยเรียกส...

20 Jul 2014

Read more

Agricultural NEWS

Exchange Rate

NEWS & Activities

Prev Next

ขอเชิญล่องเรือชมท่าเรือ และคลั…

ขอเชิญล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย จะจัดกิจกรรมล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาท่าเทียบเรือ และคลัง...

09 Oct 2014

Read more

งานเสวนาการค้ามันสำปะหลังยุค A…

งานเสวนาการค้ามันสำปะหลังยุค AEC 2015

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การค้ามันสำปะหลังยุค AEC 2015”  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557  ณ โรงงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ...

04 Oct 2014

Read more

คณะผู้แทนสมาคมฯ เยือนจีน

คณะผู้แทนสมาคมฯ เยือนจีน

สมาคมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 14 กันยายน 2557 และได้จัดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การค้ามันสำปะหลัง แอลกอฮอ...

14 Sep 2014

Read more

สรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตมันสำ…

สรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2557/58

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเ...

08 Sep 2014

Read more

Domestic Tapioca market

Prev Next

"บ่อแก๊สชีวภาพโรงแป้งมัน" เชีย…

บ่อแก๊สชีวภาพโรงแป้งมัน เชียงคานระเบิด โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต รถดับเพลิงกว่า 5 คัน ร่วมสกัดเพลิงจากเหตุบ่อแก๊สชีวภาพโรงงานแป้งมันที่อ.เชียงคาน จ.เลย ระเบิด เ...

30 Oct 2014

Read more
เกษตรฯอัดฉีดเงิน 4 พันล้าน มุ่งพัฒนาสหกรณ์ชายแดนรับมือเออีซี

เกษตรฯอัดฉีดเงิน 4 พันล้าน มุ่…

“เกษตร” ทุ่มงบ 4,103 ล้านบาท ผลักดันสหกรณ์แนวชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้วและสงขลา เป็นแหล่งรวบรวมและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรพืช 3 ชนิด คือ ข้...

27 Oct 2014

Read more
ศุกร์นี้ พณ.จ่อชง นบข. ไฟเขียวระบายข้าวสต๊อกรัฐ ผ่าน เอเฟท

ศุกร์นี้ พณ.จ่อชง นบข. ไฟเขียว…

"ฉัตรชัย" สั่งปรับแผนพัฒนาตลาดข้าวไทย ใช้ "เอเฟท" ระบายข้าวในสต๊อก จ่อชง นบข. 24 ต.ค.นี้ พร้อมเตรียมระบายมันสำปะหลังเส้นในสิ้นปีนี้ เล็งเพิ่มสินค้าซื้อขายผ่านทาง "เอเ...

24 Oct 2014

Read more
ส่องยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ชาวไร่โอดขอ

ส่องยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ชาวไ…

แม้ว่าผลผลิตมันสำปะหลังในปี 2557/2558 อาจจะมีปริมาณเพียง 27 ล้านตัน ไม่มากเท่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 30 ล้านตัน เพราะบางพื้นที่อย่าง จ.ชัยภูมิ หรือโคราช เริ่มมีปัญห...

21 Oct 2014

Read more

International Tapioca Market

Prev Next
ธัญพืชปิดลบ เหตุยอดส่งออกซบเซา,เงินดอลล์แข็ง

ธัญพืชปิดลบ เหตุยอดส่งออกซบเซา,เงิน…

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (30 ต.ค.) สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวลดลงทั้งกระดาน จากยอดส่งออกที่ซบเซาและการแข็งค่าของดอลลาร์ สัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนธ....

31 Oct 2014

Read more
ถั่วเหลืองปิดพุ่ง 3.35% จากแรงซื้อกลุ่มกองทุน

ถั่วเหลืองปิดพุ่ง 3.35% จากแรงซื้อก…

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (29 ต.ค.) สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยราคาถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นมากที่สุด สัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนธ...

30 Oct 2014

Read more
แรงซื้อหนุนสัญญาธัญพืชปิดบวก

แรงซื้อหนุนสัญญาธัญพืชปิดบวก

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (28 ต.ค.) สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งกระดาน เพราะได้รับแรงหนุนจากปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งถั่วเหลือง สัญญาข้าวโ...

29 Oct 2014

Read more
แรงซื้อหนุนสัญญาถั่วเหลืองปิดพุ่ง 2.92%

แรงซื้อหนุนสัญญาถั่วเหลืองปิดพุ่ง 2…

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อคืนนี้ (27 ต.ค.) สัญญาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยสัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพ.ย.ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด สัญ...

28 Oct 2014

Read more
290x200_investor_forum_2011
afetdirect thong-tapioca
afetdirect

adtapioca
Templates WordPress
  • Article
  • Lastest Activities
  • TOP HITS

วิกฤติขยะโฟม..ปัญหาท…

วิกฤติขยะโฟม..ปัญหาที่ต้องแก้ไข

“โฟม” เป็นพลาสติกที่ฟูหรือทำให้ขยายตัวขณะขึ้นร...

30 Oct 2014

พระตะบองอะโกรขยายธุร…

พระตะบองอะโกรขยายธุรกิจแป้งมันในเขมร

เอกชนไทยรุกปักฐานการผลิตในกัมพูชา "พระตะบอง อิ...

14 Oct 2014

'เครื่องปลูกมันฯ' แท…

'เครื่องปลูกมันฯ' แทนแรงงานคน นวัตกรรมทางเลือกเพื่อเกษตรกร

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตมันสำปะหลังเป็นอันดับ 3 ข...

09 Oct 2014

“สมศักดิ์ ป้องปัญจมิ…

“สมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร” เกษตรกรดีเด่น ต้นแบบปลูกมันน้ำหยด

นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร เป็นเกษตรกรที่ได้รับก...

15 Sep 2014

เพื่อสุขภาพกับอาหารแ…

เพื่อสุขภาพกับอาหารแบบไร้กลูเต็น

นึกถึงโนวัค โจคอวิช ถ้าต้องการตัวอย่างคนดังที่...

21 Jul 2014

ขอเชิญล่องเรือชมท่าเรือ และคลังสินค้า

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย จะจัด... Read more

งานเสวนาการค้ามันสำปะหลังยุค AEC 2015

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ได้จัดงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การค้ามันสำปะหลังยุค... Read more

คณะผู้แทนสมาคมฯ เยือนจีน

สมาคมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 -... Read more

สรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2557/58

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามั... Read more

ขอเชิญร่วมงาน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี... Read more

Analysis of Advantages, Disadvantages, and Remarks about Tapioca Market Intervention Program

The tapioca market intervention program for 2011/12, just like a river flow, had got ... Read more

ความคืบหน้าโครงการแทรกแซงตลาดมันฯ 55/56

ความคืบหน้าโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 วันที่ หัวมัน (ตัน) ... Read more

New Tigers in ASEAN 2

For Myanmar, the newspaper reported that there were changes in their adm... Read more

The 2nd meeting of the national focal point working group

THE 2nd MEETING OF THE NATION FOCAL POINT WORKING GROUP ON TAPIOCA  6 - 7 June 2555 ... Read more

Tendency of tapioca in 2012

การนำเข้ามันสำปะหลังของจีนในปี 2554  มีปริมาณการนำเข้าทั้งหมด 4.88 ล้านตัน มูลค่ากา... Read more

Suggestion on the website Tapiocaonline.com
 Excellent   Good   Fair   Improvement 

 
The information contained on this site is for information purposes only. Although the authors and publishers attempt to bring to the readers the most accurate information displayed and will not be liable for any losses, injuries or damages from the use of the information. The comments or analysis displayed on this website are personal opinion of the authors. They may not represent the opinion of TTTA or AFET.
Templates WordPress